5-6 åringen

På denne avdelingen finner vi de største barna. Selvstendighet og selvidentitet er viktig for 5-6 åringen.

En 5-6 åring lærer nye og vanskelige ord hele tiden, og ordforrådet øker i rivende fart. Det skjer også mye på det intellektuelle plan. Barna får større bevisshet om verden de omgir seg med, og de er mer interessert i hva ting heter og dens egenskaper. Siden språket stadig blir bedre har barna også større forutseninger for å løse konflikter med andre. Barna er nå istand til å løse konflikter verbalt istedenfor fysisk. 

De voksne tilrettelegger for barna en mer intellektuell utforskning innenfor ulike temaer. På denne avdelingen jobber man aktivt med å lære barn om demokrati og det å stå opp for egne meninger, men samtidig bøye seg for flertallet. Barna lærer at de er en del av noe større. 

Dette er siste året i barnhagen og de voksnes viktigste oppgave er å styrke det enkeltes barns identitet og hjelpe de til å blir selvstendig inn mot skolen.

En 5-6 åring er også motorisk på topp når det gjelder motorisk utvikling og er ofte full av fart og energi. Dette er viktig å tilrettelegg for i barnehagen. Homlabarna har hatt ett aktivt turliv i mange år. Istedenfor for å bare jakte på ukjente turområder eller området som ligger veldig langt unna, fyller voksne og barn de kjente stedene med nye opplevelser og innhold. Ulike toppturer er populært med denne aldersgruppen. Homla gjennomfører 3 friluftsuker i året; høst, vinter og vår.  

Hovedmålet for aldersgruppa er:

"Vi vil jobbe for at barna skal oppleve mestring sosialt og likeverdige relasjoner fram mot skolestart."