ÅRSPLAN 2017-2018

Årsplanen synliggjør barnehagens verdigrunnlag, er i tråd med den nye rammeplanen og viser progresjonen barna skal få gjennom de årene de går i vår barnehage.

Denne utgaven av årsplanen er mer omfattende enn våre tidligere planer. Det har kommet en ny rammeplan for barnehagens oppgaver som er mye tydeligere på hva barneahagen skal gjøre i sin pedagogiske virksomhet. Rammeplanen sier blant annet at progresjon skal synliggjøres i årsplanen. Dermed er årsplan og progresjonsplanen satt sammen til ett dokument. Denne blir delt ut til alle foreldre som går i barnehagen og vil ikke ligge åpen her ute på hjemmesiden. 

Andre som ønsker tilgang til årsplanen og prodresjonsplanen vil få informasjon ved å henvdende seg til oss.