HMS Foreldre

Ny veileder og skjemaer ang medisinering av barn

Barnehagen har revidert veileder for medisinering av barn, i tråd med Trondheim kommunes retningelinjer. Her finner dere ny veileder og nye skjema.

 

2017 Revidert Veileder for medisinering av barn i barnehagen

Skjema:

2017 Avtale om medisinering av barn i barnehagen

2017 Avtale om utdeling av legemidler ved korte kurer

2017 Skjema for medisinoversikt

2017 Skjema for mottak av medisiner til barn i barnehagen