Årplan 2016-2017

Barnehagens årsplan- den generelle delen finnes da som link i dette dokumentet. Alle familier skal ha fått denne utdelt i august. Barnehagen jobber også etter progresjonsplan 2013-2017 som deles ut ved oppstart.