4-5 åringen

Dette er filosofenes verden. På Tordivelen går alle 4-5 åringene våre

4-årsalderen er ofte en milepæl i utviklingen til barna. Språket er gjerne godt utviklet, og de forstår hvordan ting henger sammen. De er veldig vitebegjærlig og kan trekke slutninger. Man kan forklare dem ting som de er. Det er absolutt alderen for filosofering. De voksne her møter barna med åpent sinn og undrer seg sammen med barna både over hverdagshendelser og de større filosofiske spørsmålene. En 4-åring har sansen for dramatiske hendelser og lever seg gjerne inn i fantasiens verden. 

Vennskap begynner å bli viktig for 4-åringen. De har oppdaget gleden av å leke sammen med noen, men er også sår når konflikter oppstår. Derfor er de voksne tett inn på barnegruppen slik at de lærer å få en venn og selv å være en venn.  

Turlivet er også en viktig del av hverdagen her. På Tordivelen har de mulighet til å utforske nærmiljøet som ligger enda lengre unna enn for de minste. Samtidig setter de pris på steder som også ligger i nærheten for å "oppdage" stedet på nytt. Denne avdelingen gjennomfører friluftsuker både høst og vår. To uker hvor uteliv står i fokus, nesten uansett vær.

Hovedmålet for aldersgruppen er: 

"Vi vil jobbe for at barna gjennom egen deltagelse med sine mange spørsmål videreutvikler sin kompetanse og sitt selvbilde i fellesskapet."