3-4 åringen

Velkommen til de minste av de største og de største av de minste. På Knotten har vi 3-4 åringene

På Knotten begynner de å beherske både språk og motorikk bra. De ønsker å være selvstendig og med god oppmuntring får de til veldig mye. Identitetsbygging er viktig i denne fasen. Derfor jobber de voksne i tette relasjoner med barna der de finner balansen mellom utprøving av jeg'et og behovet for å bli tatt vare på. Sammen med språket kommer også mer utforskning på det sosiale. Avdelingen legger tilrette for at barna skal kunne oppdage og bygge gode relasjoner med andre barn. Fantasien og "late-som-leken" er i et viktig redskap i dette.

Knotten har også ett aktivt turliv. Barna har turdager flere dager i uken og da gjerne i nærmiljøet som ligger litt lengre unna enn for eks. to-åringen. De bruker også barnehagebussen og ATB når det er ønskelig. På Knotten gjennomføres det i tilleg til vanlig turliv en friluftsuke på våren. Da blir det levering og henting på det stedet avdelingen har bestemt at man skal være og man er da ute hele dagen. 

Hovedmålet for aldersgruppa er:

"Vi vil at barna skal få utvikle positiv selvfølelse som individ, og i mindre grupper, gjennom lek og relasjoner"