2- 3 åringen

På avdeling Myggen finner vi toåringene.

Med toåringen kommer behovet for å utforske verden og sine ferdigheter, og de vil gjerne være selvstendig. På Myggen legger vi tilrette for at barn skal få oppdage, utforske, undre og mestre. Selv om selvstendighetstrangen øker er de like avhengig av trygge voksne som støtter dem i prosessen. Det skjer mye på kort tid med toåringen og de kan bli fort slitne og utilpasse. Derfor tar Myggen hensyn til det enkelte barns behov for hvile og ro.

På Myggen starter vi aktivt med turliv. 1-2 dager i uka er barna på tur  i nærmiljø eller der ATB-bussen eller barnehagebussen tar dem. Til det beste for barnet sover man der man er slik at man ikke må avbryte en god tur fordi man må tilbake til sovetid. Barna blir pakket inn i gode soveposer og lagd side om side på underlag eller opp i en hengekøye.  Med himmelen som tak sovner barna raskt og godt.

Hovedmålet for aldersgruppa er:

"Vi vil at barna skal få utvikle sosial kompetanse gjennom begynnende vennskapsrelasjoner"