1-2 åringen

Marihøna ivaretar våre minste barn. Her har vi fokus på trygg tilvenning.

Ettårigen er en livsnyter. I takt med barnets raske utvikling åpner det nå seg en helt ny verden for barnet. Det er mye som skal undersøkes og læres. Barnet tror fortsatt at verden kretser rundt det, det lever i en herlig egosentrisk verden. I takt med en rask utvikling trenger ettåringen særlig støtte, oppmuntring, omsorg og kjærlig hånd fra trygge voksne i sin søken etter nye opplevelser.

Det er barnet som bestemmer hvor lang tid en tilvenning tar i barnehagen tar. Vi tar individuelle behov og avdelingen skjermes mest mulig slik at barn alltid har en trygg base å forholde seg til. Sammen med gode og stabile voksne skal de minste få oppleve en god balanse mellom behovet for hvile, mat og lek. 

I takt med barnets utvikling tilbys og tilrettelegges det for varierte sanse- ,språklige og motoriske opplevelser, både inne og ute.

Hovedmålet for aldersgruppa er:

"Vi vil legge tilrette for mestring, undring og likeverd gjennom bruk av trygg base"