"Der over hundre blomster gror"

Solbakken barnehage åpnet 7. august 2007 og er nå en barnehage med 114 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til i Fortunalia 30 ved Jonsvannsveien. Selve bygget og uteområdet gir barn mulighet til variert lek, læring og utfoldelse både i små og store grupper. Med skogen som nærmeste nabo, egen buss og AtB tilgang like ved har vi også flotte turmuligheter - noe vi prioriterer høyt.

Avdelingene våre er aldershomogene. Det betyr at barna går sammen med jevnaldrende fra de er ett til seks år gamle. Dette gjør at de får alderstilpasset læringsmiljø, turer, utfordringer og prosjekter. Samtidig treffer de hverandre i frilek inne og i uteleik og når søsken eller venner går på besøk til hverandres avdelinger.

Vårt fokus er å få til gode relasjoner mellom barn og voksne, og mellom barn og barn. Omsorg og trygg base ligger i bunn av gode relasjoner, og rammeplanens fagområder synliggjøres i hverdagen vår. I tillegg har vi en tydelig progresjonsplan som skal sikre at alle barn får gode oppvekstvilkår. Barna møter rollemodeller i hverdagen sin, noe vi ser på som svært viktig for barnas oppvekst og identitetsdannelse.

Personalet i barnehagen reguleres etter Lov om Barnehager og tilskudd til drift fra Trondheim kommune. Dette reguleres igjen etter barnetallet og barnas alder. Barnehagen har et sterkt faglig miljø med rundt 50 % pedagoger og en mangfoldig personalgruppe.

I hverdagen jobber vi aktivt med å gi barna et likeverdig tilbud i en god hverdag. Vi ønsker at alle famlier skal ivaretas på best mulig måte hver dag, og vi jobber mye med brukertilpasning og sikkerhet for barna i hverdagsens ulike situasjoner. 

Velkommen til oss!

Høres dette interessant ut? Vil du vite mer?
Mer info finner du her på våre hjemmesider, eller du kan ta kontakt med oss og avtale et besøk.