Alle trenger å bli tatt godt vare på!

Det har nå blitt en tradisjon av vi gjennomfører en dag med helse- og legesjekk på barnas kosedyr. Barna viser stor omsorg og er oppriktig bekymret for kosedyrets vel og ve. Dermed er det godt å kunne tilby samtale, trøst og sjekk til alle som har behov for dette.

I rammeplanen står det at barn skal bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold. Like mye som barn lærer å forstå sine egne behov er det også viktig å lære å ta hensyn og ha omsorg for andre. Den beste måten barn lærer på er gjennom leken. Barn er mer mottakelig og involverte når læring skjer gjennom lekens konkrete eksempler. Derfor arrangerte igjen de tre eldste avdelingene Kosedyrdag med muligheter for legesjekk. 

 Kosedyrene ble tatt med på til de lokale legene i barnehagen, der barna viste stor omsorg for kosedyrene sine. Noen hadde knekt foten og fikk bandasje, andre hadde sår på ulike plasser. Da måtte kosedyrene få plaster. Høyden og vekten ble målt, og vaksiner ble gitt. Det er viktig med god helse! På legekontoret var det forøvrig lang ventetid, så noen av barna fant ut at de ville lese i bøker mens de satt på stolene. Akkurat som på ordentlig! Inne hos legen fikk de fremføre sin bekymring og det ble skapt rom for samtaler rundt problem og hvordan man kan hjelpe. Denne dagen ble også kosedyrene tatt godt vare på.