Når lek blir læring og læring blir lek

Det er i "rommet" der leken bli læring og læringen blir lek at vi ser verdiene våre; mestring, undring og likeverd får rom til å blomstre. Den voksne er tett på barna og tilbyr, tilrettelegger,oppmuntrer og veileder og følger opp både enkeltbarn og gruppe. Og i dette "rommet" der lek og læring går hånd i hånd vi opplever vi stadig ringvirkninger langt utover det vi i utgangspunktet hadde planlagt.

Som ett eksempel på at læring og lek henger tett sammen tar vi en titt på hva den største avdelingen vår holder på med. På Homla (5-6 åringen) satte de av en hel uke hvor de hadde fokus på forskjellige typer brettspill og sangleker. Det har vært mye å lære seg, da det er forskjellige regler for hvert spill. I sangleker er det både sang og bevegelser som skal læres, samt at det også her er regler som skal følges.

De eldste barna liker å lære seg noe nytt og er ivrige deltagere. Selv om all lek har sin struktur og sine rammer (regler) har leken den egenskapen at reglene kan endres i takt med de som er i den. Mens sangleker, brettspill og regelleken har sin faste ramme man ikke skal vike fra. Dette gir barne en ny erfaring om å måtte forholde seg til noe andre har bestemt og som er fravikelig. For noen kan det ta litt tid å forstå hvorfor det må være slik, for noen er det nettopp denne rammen som gjør det enkelt å være med. Og det som gjøre slike aktiviteter så spennende for alle involverte er de mange andre positive effektene som kommer i tillegg til spill og regelleker:

* Barna må vente på tur, samt passe på når det blir deres tur

* De må dele på f.eks én terning

* De øver på å telle prikker på terningen, flytte riktig antall med brikken

* Noen prøver seg på litt engelsk: Blå = blue, eller telle på engelsk

* Barna øver på å følge regler og må sette eget behov til side

* De lærer at juks ikke lønner seg, da reagerer resten!

* De får masse øvelse i å kommunisere med hverandre, da det stadig diskuteres regler

* Tålmodigheten settes på prøve, da det ikke er høflig å slutte midt i spillet, med mindre man har en som kan steppe inn

* I sanglekene er det spenning når man venter på å få ringen, eller man skal løpe så fort man kan for å finne partneren sin

* Mange barn gjør ting de ikke trodde de kunne, eller turte, og får mange nye erfaringer

Fellesskapet mellom barna øker gjennom å holde på med sangleker, i tillegg til andre sosiale ferdigheter som vente, beherske seg, glede andre, knytte nye vennskapsbånd mm og bevegelse som skal læres, samt at det også her er regler som skal følges.

Vi tenker at det er viktig at barna lærer seg alt dette, slik at de får erfaringer med å gjøre aktiviteter i gruppe. Sangleker kan man alltid gjøre, man trenger stort sett bare kroppen og stemmen. Brettspill er en fin sosial aktivitet. Målet er at barna klarer å gjøre alle disse aktivitetene selv, uten så mye voksenstøtte. Da har de flere ting å gjøre sammen i barnehagen og etter hvert kan de ta  med seg denne erfaringen inn i skolen.