Likeverd, Mestring og Undring

Rammeplanen for barnehager tydeliggjør at barnehagens verdier skal formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. For oss på Solbakken er verdiene Likeverd, Mestring og Undring grunnpilarene mot å finne det som særpreger vår barnehage i hverdagen.