Folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen"

Barnehagen skal i 2021 delta på folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" som skal finne ut mer om hva en "trygg og god start i barnehage" betyr i praksis, hva foreldre og de ansatte kan gjøre hver for seg og sammen. I den forbindelse skal vi prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til flere barseltreff etter tildelt plass. Mer info ved å trykke på overskriften

De første leveårene er svært viktige og små barn har et stort behov for trygghet og gode relasjoner både hjemme og i barnehagen i denne perioden. Det å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn, og de trenger at foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg. Det foreligger lite kunnskap om hvordan en god tilvenningsperiode bør være, og her vil prosjektet "Liten og ny i barnehagen" bidra.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

 

 

 

 

Les mer på: https://litenogny.com/