NYE SØKERE TIL SOLBAKKEN BARNEHAGE 2021

I flere år har vi tatt imot foreldre og barn som ønsker å se barnehagen og møte noen av de ansatte før de eventuelt søker seg hit. Dette har vært veldig hyggelig og vi viser gjerne frem barnehagen vår til alle som ønsker et besøk. På grunn av de smitteverntiltakene barnehagen har, samt de restriksjonene samfunnet for øvrig har i forhold til antall nærkontakt i løpet av en uke, må vi gjøre dette på en annen måte denne gangen. Dere inviteres nå til en felles dag. Se mer info ved å trykke på overskriften

Med dette som bakgrunn ønsker vi å samle alle som vil besøke oss til en samling istedenfor å ta imot mange enkelt besøk av familier da det øker mer risikoen for smitte både for barn og ansatte. 
 
Vi utsetter det planlagte møtet (14.01.21) pga av de restriksjonene som sentrale og lokale myndighet bestemte etter jul oog håper vi kan ses til ny dato: TIRSDAG 26.01.21 kl 1630 på uteområdet
 
Påmelding til dette skjer via mail til anita.gaustad@solbakken-barnehage.no eller sivmargrethe.solberg@solbakken-barnehage.no innen mandag 25.01.2021. 
 
Når det gjelder søknadsfrister for barnehagestart er 1. februar 2021 datoen for overflyttingsopptak for de som kommer fra en annen barnehage i kommunen, mens søknadsfristen for nye søkere er 1. mars 2021.
 
 
VELKOMMEN!