Betraktninger fra hjemmekontoret: Barnehageansatte i koronaens tid

Les artikkelen i barnehage.no om hvordan ansatte løste hverdagen under stengeperioden