Nyheter

 • VINTERGLEDE!

  Vinter og snø inviterer til lek og moro. Selv om kuldegradene viser mange minus behøver ikke dette å være hinder for aktivitet og lek ute. Gode klær og bevegelse er viktig for å holde varmen. Samtidig er vi opptatt av sikkerhet og helsen til barna. Vind har vi stor respekt for. Derfor sjekker vi stadig kinn, tær og hender for å forhindre skader. Og blir vinden for stor i åpne terreng kryper vi inn mellom trærne eller finner annen ly. Det er aldri en skam å snu heller!

  19.01.2021 12.20
 • Folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen"

  Barnehagen skal i 2021 delta på folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" som skal finne ut mer om hva en "trygg og god start i barnehage" betyr i praksis, hva foreldre og de ansatte kan gjøre hver for seg og sammen. I den forbindelse skal vi prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til flere barseltreff etter tildelt plass. Mer info ved å trykke på overskriften

  17.12.2020 10.25
 • NYE SØKERE TIL SOLBAKKEN BARNEHAGE 2021

  I flere år har vi tatt imot foreldre og barn som ønsker å se barnehagen og møte noen av de ansatte før de eventuelt søker seg hit. Dette har vært veldig hyggelig og vi viser gjerne frem barnehagen vår til alle som ønsker et besøk. På grunn av de smitteverntiltakene barnehagen har, samt de restriksjonene samfunnet for øvrig har i forhold til antall nærkontakt i løpet av en uke, må vi gjøre dette på en annen måte denne gangen. Dere inviteres nå til en felles dag. Se mer info ved å trykke på overskriften

  30.10.2020 13.59
 • Betraktninger fra hjemmekontoret: Barnehageansatte i koronaens tid

  Les artikkelen i barnehage.no om hvordan ansatte løste hverdagen under stengeperioden

  27.08.2020 12.40
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

ÅRSPLAN 2017-2018

Årsplanen synliggjør barnehagens verdigrunnlag, er i tråd med den nye rammeplanen og viser progresjonen barna skal få gjennom de årene de går i vår barnehage.