Nyheter

 • Hurra!!!

  Idag har vår flotte kollega, Hege bestått fagprøven🇳🇴🥳 Hun er en dyktig og godhjerta dame med lang fartstid som endelig har formalisert kunnskapen sin.

  14.04.2023 13.16
 • VI ønsker en ny medarbeider!

  Vi søker etter en barne- og ungdomsarbeider/assistent i 100 % stilling med ønsket oppstart august 2023. Kort søknad og CV sendes til anita.gaustad@solbakken.barnehage.no

  12.04.2023 11.28
 • Kulturmøter

  "Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver" Det å vandre i nærmiljøet eller i byen gir oss unike opplevelser som igjen fører til spennende samtaler. Gjennom ulike impulser og erfaringer får barn utvidet perspektivet - noe som igjen kan påvirke barnas egen kulturskaping.

  28.03.2023 14.21
 • GJENBRUKSDAG!

  i september gjennomførte vi en ny gjenbruksdag. En flott mulighet til å rydde i skap slik at klær og sko kunne få nye hjem. Gymsalen vår ble rigget og enkel servering tilbudt. Rammeplanen har en klar målsetting om at barnehagen skal bidra til gode verdier, holdninger og praksis. Og klær som gis videre fra en familie til en annen er gode og flotte tiltak i et bærekraftig perspektiv. Barn bryr seg om det de liker og ikke om hva det koster eller om det er nytt. I tillegg skaper en slik dag god atmosfære og relasjoner blir styrket på kryss og tvers.

  04.10.2022 11.08
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

ÅRSPLAN 2021-2022

Årsplanen synliggjør barnehagens verdigrunnlag, er i tråd med den nye rammeplanen og viser progresjonen barna skal få gjennom de årene de går i vår barnehage.