Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Solbakken Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7. Revidert i styremøte 24.02.2015. Disse vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven.