"Der over hundre blomster gror"

Vår barnehage ønsker deg velkommen til å besøke oss, og vi holder til i Fortunalia 30. Barnehagen har ca 120 barn og 38 interessante voksne. Vi har ca 50% pedagogtetthet og ca 20 % av personalet er menn. I hverdagen jobber vi aktivt med å gi barna et likeverdig tilbud i en god hverdag. Vi ønsker at alle familier skal ivaretas på best mulig måte hver dag, og vi jobber mye med brukertilpasning og sikkerhet for barna i hverdagens ulike situasjoner.

Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Solbakken Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7. Revidert i styremøte 24.02.2015. Disse vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven.